Masz pytanie? Zadzwoń:  +48 501 556 880

Odbiór techniczny - odbiór mieszkania i domu
od dewelopera

Odbiór techniczny

Co to jest odbiór techniczny? Wszystko zaczęło się od tzw. ustawy deweloperskiej ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z 16 września 2011. Wówczas skończyła się tzw. patodeweloperka, a termin odbiór techniczny techniczny zaczął być powszechnie stosowany w budownictwie mieszkaniowym. Art. 28  – “postanowienia umowy deweloperskiej mniej korzystne dla nabywców aniżeli przepisy ustawy, są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy” – podkreśla zamiar ustawodawcy tzn. bezwzględną ochronę interesów kupującego i koniec “dzikiego zachodu” w deweloperce. W tym artykule skupimy skupię się na zagadnieniach związanych z odbiorem technicznym, którego dotyczy Art. 27. omawianej ustawy. 

 

Nabywcy i sprzedawcy nieruchomości z rynku wtórnego nie są zobligowani do wykonania przeglądu technicznego nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży. Wydaje się, że wprowadzenie analogicznych do ustawy deweloperskiej zapisów prawnych dla umów kupna – sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego jest tylko kwestią czasu. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie aby kupujący po prostu wymagał dokonania odbioru technicznego przed podpisaniem umowy. Sprzedającym, który nie ma nic do ukrycia nie powinien mieć nic przeciwko temu, że potencjalny nabywca zweryfikuje stan techniczny nieruchomości.

Odbiór mieszkania od dewelopera Gdańsk Gdynia

Odbiór techniczny jest prawnym obowiązkiem dewelopera

budowanie

Celem odbioru technicznego jest weryfikacja przez kupującego czy deweloper wybudował mieszkanie / dom zgodnie z umową i czy w lokalu nie ma wad i usterek. Deweloper ma obowiązek udostępnić nabywcy gotowe mieszkania lub domu w celu przeprowadzenia odbioru technicznego. Odbiór lokalu następuje po nieoprotestowanym zgłoszeniu zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego lub po wydaniu pozwolenia na użytkowanie. Przeprowadzenie odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży czyli przeniesienia własności u Notariusza. Odbiór techniczny warunkuje zwolnienie pieniędzy z rachunku powierniczego na konto dewelopera, dlatego sprzedawcy zależy na  sprawnym jego przeprowadzeniu.  

 

Odbiór techniczny jest przywilejem nabywcy. Jeżeli kupujesz mieszkanie to postaraj się zrobić wszystko, żeby w pełni korzystać z “immunitetu”, który gwarantuje Ci ustawa deweloperska. Na odbiór techniczny przyjdź z profesjonalistą, który pomoże Ci w wykryciu i skutecznym zgłoszeniu usterek, których usunięcie niemal zawsze znacząco przekracza koszt usługi inżyniera.  

Ile czasu na usunięcie wad lokalu ma deweloper

Z przeglądu technicznego sporządzany jest protokół odbioru, do którego kupujący i/lub jego pełnomocnik zgłaszają wady. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do usterek odnotowanych w protokole – może je uznać lub nie. Deweloper powinien usunąć uznane wady w ciągu 30 dni od daty przeglądu technicznego lub wskazać inny termin wraz z uzasadnieniem przyczyny opóźnienia.
odbiór techniczny, odbiór mieszkania
Praktyka pokazuje, że deweloperzy w większości szybko usuwają usterki. Opóźnienia z ich strony mogą mieć wpływ na termin przeniesienia własności lokalu i wiązać się nie tylko z wstrzymaniem świadczenia pieniężnego, ale również z karami karami umownymi. Reasumująć przedłużając naprawę usterek zgłoszonych podczas obioruy deweloper działa na własną niekorzyść. 

Odbiór techniczny nieruchomości z rynku wtórnego

Wybierając nieruchomość z rynku wtórnego należy się liczyć z tym, że w mieszkaniu albo domu w przeszłości dokonano wielu przeróbek. Jeżeli pomieszczenia są wykończone to trudno będzie zweryfikować czy przeróbki zostały wykonane profesjonalnie. Niektóre wady mogły celowo zostać ukryte przez nierzetelne ekipy budowlane, laikowi trudno będzie znaleźć skoro nawet ówczesny właściciel mógł ich nie dostrzec. Odbiór techniczny nieruchomości z rynku wtórnego wymaga doświadczenia, wnikliwości i profesjonalnego sprzętu jak np. profesjonalna kamera termowizyjna. 

Skrupulatny odbiór techniczny budynku, lokalu z rynku wtórnego pozwoli Ci lepiej porównać oferty różnych sprzedawców. Np. ktoś może oferować sprzedaż ocieplonego domu, ale styropian jest na tyle cienki lub niskiej jakości, że ocieplenie nie spełnia swojej funkcji. Gdzie indziej fundamenty mogły nie zostać zabezpieczone przeciw wilgoci, albo parapety nie mają spadku i powodują zamakanie ścian – grzyba i straty ciepła.

Odbiór budynków usługowych

Zbudowałeś hotel, pensjonat, restaurację, farmę fotowoltaiczną? Błędy budowlane i wynikające z nich ewentualne remonty mogą zatrzymać twoją działalność w sezonie i narazić cię na utratę płynności finansowej. W tym przypadku odbiór techniczny budynku, lokalu jest elementem koniecznym zarządzania ryzykiem biznesowym.

Odbiór mieszkania, domu, budynku - samemu czy z profesjonalistą?

Jeżeli masz praktyczną wiedzę techniczną z budownictwa, znasz prawo budowlane i poniższe normy to jesteś dobrze przygotowany aby samodzielnie odebrać mieszkanie od dewelopera. W innym przypadku rozważ skorzystanie  z pomocy specjalisty w tym zakresie. 

 

PN-53/B-1014:1994 – zasady wykonywanie podkładów pod posadzki z kamienia i płytek klinkierowych.

PN-B-10110:2005 – norma dotycząca tynków gipsowych.

PN-70/B-10101 – norma tynków innych niż gipsowe, np. cementowo – wapiennych.

PN-EN ISO 8501-1:2008 – przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb. 

PN-75/B-10121:1967 – okładziny z płytek fajansowych, wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-11206:1996 – materiały kamienne – elementy kamienne, podokienniki wewnętrzne.

PN-EN 1279-1:2018-08 – szkło budowlane.

PN-B-10085:1988/Az2:1997 – stolarka budowlana, okna i drzwi.

PN-ISO 9836:2015-12:2020 – właściwości użytkowe w budownictwie. 

Call Now Button