Masz pytanie? Zadzwoń:  +48 501 556 880

Co to jest audyt energetyczny.
Kto, kiedy i jak musi wykonać badanie termowizyjne?

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o efektywności energetycznej. Celem audytu energetycznego jest poprawa efektywności energetycznej, szukanie oszczędności energii w dużych przedsiębiorstwach i ochrona środowiska. Dla przedsiębiorcy wymiernym efektem oceny efektywności energetycznej jest oszczędność finansowa.

Małe przedsiębiorstwa mogą dobrowolnie przeprowadzić audyt energetyczny – znaleźć rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze wydawane na źródła energii i zmaksymalizować zysk.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe również mogą być zainteresowane przeprowadzeniem audytu energetycznego swoich obiektów budowlanych. Analiza pomoże im świadomie wybrać metodę ograniczenia kosztów ogrzewania (np. ocieplenie, źródło ciepła, oświetlenie hal garażowych). 

Reasumując audyt energetyczny się po prostu opłaca. To nie tylko źródło ciepła, ocieplenie konstrukcji czy wymiana okien na 3 szybowe. Zdarza się, że proste zmiany organizacyjne polegające np. na wprowadzeniu fotokomórki lub tzw. kurtyny paskowej z PCV do bramy wjazdowej istotnie ogranicza zużycie energii, w wybranych pomieszczeniach. W innym przedsiębiorstwie zagospodarowanie nadwyżki energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w okresie letnim może ograniczyć zużycie paliw kopalnych poprzez leasing aut elektrycznych do zapewniania komunikacji śródmiejskiej. 

banner prawo

Kiedy i jak zrobić audyt energetyczny?

Audyt energetyczny należy wykonywać periodycznie, co 4 lata.  Dane dotyczące przeglądu trzeba przechowywać przez co najmniej 5 lat. Każdorazowo przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o wynikach przeprowadzonego audytu energetycznego. Badania termowizyjne można połączyć z przeglądem technicznym.

Kto powinien wykonać

Każda duża firma spełniająca kryteria dużego przedsiębiorcy w myśl ustawy prawo przedsiębiorców zobowiązania jest do wykonania audytu energetycznego. Ustawa nie precyzuje jaka jednostka powinna przeprowadzić czynności audytorskie na rzecz przedsiębiorcy. Jednak taką ekspertyzę powinien wykonać niezależny podmiot posiadający wiedzę i doświadczenie we wskazanym zakresie. 

Jakie wymagania formalne musi spełniać audyt energetyczny

Audyt energetyczny powinien określić opłacalność wprowadzenia określonych modernizacji w celu ograniczenia kompleksowego zużycia energii. Poniżej przedstawiam co powinien zawierać audyt energetyczny.

  • Inwentaryzacja. Charakterystyka energetyczna przedsiębiorstwa lub budynku. Stan techniczny budynku, aktualne koszty energii. Inwentaryzacja opiera się na analizie dokumentacji i wizji lokalnej podczas której badany jest faktyczny stan techniczny budynków i instalacji. 
  • Ocenę opłacalności (konkretne wyliczenia) i sposób prowadzenia i finansowania (np. dotacja, kredyt, leasing) proponowanych zmian (ocieplenie, źródło ciepła) w perspektywie 4 letniej i dłużej (analiza ryzyka). Zmiany zaproponowane w audycie mogą mieć również charakter organizacyjny lub formalny.
Call Now Button