Masz pytanie? Zadzwoń:  +48 501 556 880

Opinie, oceny, ekspertyzy i orzeczenia
techniczne w budownictwie

Ekspertyzy, opinie, oceny i orzeczenia techniczne

Oferujemy szeroką diagnostykę budowlaną. Zakres czynności (np. analiza dokumentacji, wizja lokalna, odkrywka) i opracowania dostosujemy do indywidualnych potrzeb obiektu budowlanego. Polecamy zlecenie opinii technicznej przez dokonaniem zakupu nieruchomości. 

banner prawo

Jakie opracowania techniczne oferujemy

banner prawy

Wydajemy opinie i przygotowywujemy ekspertyzy na temat stanu technicznego obiektów budowlanych. Opinie wydawane są na podstawie oględzin (wizja lokalna budynku) i analizy dostępnej dokumentacji technicznej. Ekspertyzy są bardziej precyzyjne gdyż muszą być poparte badaniami (materiałów, gruntu, pomiarów odchyleń) i obliczeniami.

Ekspertyza techniczna

Określa stan techniczny i obejmuje inwentaryzację po wystąpieniu np. ugięć, przemieszczeń, pęknięć obiektu budowlanego. Swoim zakresem może obejmować szereg  badań (np. materiałów, konstrukcji, gruntu) oraz ocenę przebiegu procesu budowlanego, zastosowanych, rozwiązań technicznych. Wykonanie badań może wymagać wykonania odkrywek. Ostatecznie ekspertyza powinna wskazywać możliwe sposoby naprawy uszkodzeń.

Orzeczenie technicznie

Orzeczenie techniczne jest opracowaniem zawierającym analizę techniczno – ekonomiczną procesu projektowania, procesu budowlanego i użytkowania budowli. Ocenia przyczyny w przypadku niekorzystnych zdarzeń. Może obejmować analizę elementów konstrukcyjnych lub materiałów.  

Opinia techniczna

Opinia techniczna dotyczy rozwiązań projektowych i np. wynikających z tego zdarzeń podczas procesu budowlanego lub użytkowania. Opinia może odnosić się do kwestii finansowych lub materiałowych. Opinia wydawan jest na podstawie oględzin budynku i dokumentacji. Kupując nieruchomość z rynku wtórnego warto jest wesprzeć się taką opinią – tzw. odbiór techniczny

Ocena techniczna

Ocena techniczna dotyczy stanu faktycznego elementów materiałowych i konstrukcyjnych i całego obiektu. Ten rodzaj opracowania przedstawia również potencjalne zagrożenia wynikające oceny technicznej budynku.

Kiedy potrzebna jest opinia lub ekspertyza techniczna

  • Przebudowa lub modernizacja istniejącego budynku.
  • Zakup nieruchomości.
  • Podczas użytkowania, gdy w budynku pojawiają się np. pęknięcia, ugięcia lub przemieszczenia elementów konstrukcyjnych (słupów, ścian, stropów, nadprożu drzwi lub okien).
Call Now Button