Masz pytanie? Zadzwoń:  +48 501 556 880

Odbiór części wspólnych we wspólnocie
mieszkaniowej

Odbiór techniczny budynku wielorodzinnego

Części wspólne (np. klatka schodowa, hole, ogólnodostępny parking) “odbierane” są przez Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego i sprawdzane pod kątem zgodności z prawem budowlanym, pozwoleniem na budowę i ogólną wiedzą budowlaną. Ta czynność poprzedza wydanie pozwolenia na użytkowanie i w konsekwencji umożliwia wydawanie lokali mieszkalnych kupującym i prowadzenie odbiorów technicznych przez strony umowy deweloperskiej. 

Urząd Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie jest stroną umowy deweloperskiej dlatego z reguły nie sprawdza standardu wykończenia. Liczni deweloperzy wychodzą naprzeciw problemom, które pojawiają się w częściach wspólnych podczas prowadzenia prac wykończeniowych w lokalach,  końcowego wykończenia części wspólnych dokonuje po tym jak lokatorzy uporają się ze swoimi remontami. Np. wielu deweloperów montuje lustra na korytarzach i w windach dopiero jak ekipy wykończeniowe lokatorów opuszczą budynek. Takie “proklienckie” podejście ze strony deweloperów pozwala wspólnocie mieszkaniowej na uniknięcie dodatkowych kosztów. Jednocześnie stwarza sytuację, w której części wspólne faktycznie nie zostały odebrane i nie sprawdzono ich zgodności z umówionym standardem wykończenia. 

Odbiór mieszkania od dewelopera Gdańsk Gdynia

Odbiór i przekazanie części wspólnych

budowanie

Dla przyspieszenia procedur odbioru części wspólnych dokonuje np. administrator nieruchomości z nadania dewelopera (konflikt interesów). Doświadczenie pokazuje, że niektórzy podwykonawcy mniej sumiennie przykładają się do wykończenia pomieszczeń ogólnodostępnych w budynkach wielorodzinnych. Dodatkowo wiele usterek pojawi się dopiero w czasie użytkowania nieruchomości (np. “głucha” terakota). Źródła rozluźnienia staranności przy wykańczaniu części wspólnych należy szukać w braku ustawowego przymusu ich odbioru technicznego przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej. Nie oznacza to jednak, że deweloper jest zwolniony z rękojmi za wady części wspólnych wobec współwłaścicieli budynku wielorodzinnego. Bieg rękojmi rozpoczyna się w momencie przekazania części wspólnych przez dewelopera. 

Ustawowy odbiór techniczny części wspólnych po powołaniu wspólnoty mieszkaniowej stanowi pole do nowelizacji ustawy deweloperskiej.

Odbiór części wspólnych przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej

W interesie współwłaścicieli nieruchomości – członków wspólnoty mieszkaniowej jest wykonanie niezależnego odbioru technicznego części wspólnych i sporządzenie protokołu odbioru. Na taki odbiór warto jest zaprosić przedstawiciela dewelopera, któremu z pewnością zależy na wysokiej jakości. Znakomita większość jeżeli nie wszyscy deweloperzy zawierają z podwykonawcami umowy na podstawie, których to Ci drudzy odpowiadają za usterki. Dlatego zazwyczaj deweloper chętnie współpracuje ze wspólnotą mieszkaniową. 

odbiór techniczny, odbiór mieszkania

Usterki części wspólnych - rękojmia

Każdy z współwłaścicieli, administrator nieruchomości może złożyć reklamację i wezwać dewelopera do usunięcia usterek w częściach wspólnych. Reklamację najlepiej jest złożyć na piśmie za potwierdzeniem odbioru. Z reguły jest to skuteczne, usterki są usuwane przez podwykonawców dewelopera. 

W skomplikowanych sytuacjach istotny jest fakt, że członkowi wspólnoty mieszkaniowej przysługuje względem dewelopera roszczenie w wysokości jego udziałów w częściach wspólnych. Wówczas dla usprawnienia współwłaściciele mogą scedować prawo do swojego roszczenia na wspólnotę mieszkaniową, która w oparciu o stosowną uchwa będzie mogła np. przed sądem dochodzić odszkodowania od dewelopera.

Call Now Button